SMART ExR 4 цилиндъра метан
Системата SMART ExR е проектиран за трансформиране на двигатели от 2 до 4 цилиндъра и се характеризира с напреднала и надеждна електроника и прост и интуитивен потребителски интерфейс, за намаляване времето за настройка. Компонентите са интегрирани за свеждане до минимум на изискванията за пространство и  намаляване времето за инсталация.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Външно зарядно устройство: възвратен клапан, през който резервоарът се пълни.
2
Резервоар: съдържа метан в газова фаза.
3
Клапан цилиндър/пълначен клапан: позволява преминаването на газ във входа и изхода на резервоара, измерва нивото на газта и е снабден с различни предпазни клапани.
4
Изпарител: намалява и регулира налягането на газта.
5
Филтър: филтрира газта, снабден е с датчик за измерване на температурата и налягането на газта.
6
Газов инжектор: Инжектира последователно правилното количество газ във всеки цилиндър.
7
Превключвател: позволява превключване от газ на бензин и показва нивото на газта в резервоара.
8
Газов компютър: получава сигнали от различни сензори, изчислява и осигурява параметрите за функциониране на газ.