Филтърът FSU P-T-MAP
Филтърът FSU P-T-MAP е хомологизиран според нормативата ECE 67R-01 и 110 R.

Снабден е с вградени сензори за налягане и температура на газта и на МАР, които позволяват по-бърз монтаж. Тази система е защитена от патент на Lovato Gas.

Системата за филтрация и декантиране позволява да се отделят ефективно евентуални маслени утайки, присъстващи в газта.