Филтърът FSU
Филтърът FSU е хомологизиран според нормативата ECE 67R-01 и 110 R.

Системата за филтрация и декантиране позволява да се отделят ефективно евентуални маслени утайки, присъстващи в газта.